Không. Cuộc sống: Dám nghĩ dám làm – 1000Status

Thành công không dành cho những người luôn sợ hãi. Ước mơ cũng chẳng để làm gì.

Cách tốt nhất là tự đi một mình. Chuẩn bị nghiêm túc cho bản thân, lấy bản thân của bạn làm ví dụ. Gặp nguy chớ hoảng, nguy chớ sợ, dám nói thì làm được.

Không bám vào những quy tắc cũ mới có thể đạt được những thành tựu tốt đẹp. Đối xử tốt với mọi người là khả năng cạnh tranh tốt nhất. Dám nghĩ, dám làm tích cực để thành công.

Mang thành công của người khác vào giấc mơ của bạn. Sau đó, chắc chắn, rất có thể sẽ là của bạn. Dám nghĩ thì dám làm.

Thành công không một sớm một chiều mà chỉ có những người dám ước mơ, dám làm và dám vượt qua khó khăn, thử thách.

Không ai đánh thuế các mục tiêu, bạn không cần phải gây áp lực cho bản thân để không giả định lớn. Dám nghĩ dám làm sẽ quyết định thành công cuối cùng của bạn.

Nếu bạn muốn có được những gì mình chưa có, bạn phải dám làm những gì mình chưa bao giờ làm.

Cuộc sống của bạn chỉ thực sự ý nghĩa và trọn vẹn khi bạn biết cách gìn giữ và nuôi dưỡng những mong muốn của mình, biết nhận ra và cân nhắc trong những lời hứa.

Dù thất bại hay thành công, những cá nhân trẻ dám nghĩ – dám làm – dám mạo hiểm thường không phải là những người không hiệu quả.

Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai nó được gọi là ngày mai. Cuộc sống là sự thay thế, là sự dám hy sinh hay buông bỏ, dám đương đầu và chấp nhận sự lựa chọn của mình.

Kết luận: Nếu chỉ có suy nghĩ mà không có hành động, thì suy nghĩ miên man chỉ là điều không tưởng. Vì vậy, để đạt được thành tựu, hành động càng cần thiết và khó làm hơn.