Tuổi 27 không phải vội đâu cô gái – 1000Status

Có lẽ bước chuyển mình giữa tuổi 26

Nhưng ai muốn sự bền vững? 27 tuổi là độ tuổi thử nghiệm, nếu mọi người vẫn mải mê theo đuổi đam mê của mình hơn là những vấn đề nằm ngoài sự phát triển an toàn. Thông thường, khi ở bên trong, bản chất của một cái tôi tự tin và tự giác, khao khát thể hiện nó, cần cho thế giới thấy rằng anh ta có thể làm được điều mà hầu hết mọi người cho là kém cỏi. khả năng, sự khoa trương, sử dụng những suy nghĩ vượt quá năng lượng của một người.

Kết luận: Và hóa ra 27 tuổi chỉ là cái mốc đánh dấu một cột mốc thanh xuân mới toanh.